Nieuwe wet beschermt ondernemers tegen acquisitiefraude

Per 1 juli is een nieuwe wet in werking getreden die ondernemers beschermt tegen malafide advertentiebureaus.

Met de nieuwe wet kan een malafide advertentiebureau aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de ondernemer lijdt. Voorheen moest een ondernemer aantonen dat hij was misleid.

Staatsblad
In het staatsblad staan de wijzigingen over het tegengaan van acquisitiefraude in het Burgerlijk Wetboek benoemd.

Acquisitiefraude

Acquisitiefraude zijn misleidende handelspraktijken tussen organisaties. Daarbij worden verkooptechnieken gebruikt die gericht zijn op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen. Ondernemers gaan een overeenkomst aan, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd.

Personen die zich schuldig maken aan deze vorm van fraude riskeren een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

Meer weten over acquisitiefraude? Bekijk de pagina van de Fraudehelpdesk om schade te voorkomen en adviezen voor het geval u slachtoffer bent geworden.