salarisadministratie uitbesteden

Derdenverklaring NOW 3 tot en met 6

Heeft u een voorschot of definitieve subsidie van € 40.000 of meer ontvangen, dan vraagt UWV een derdenverklaring voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3, 4, 5 en 6. De werkzaamheden die een deskundige derde moet uitvoeren om een derdenverklaring te tekenen zijn: een uitgebreid gesprek met de leiding van de organisatie waarin onder andere […]

verklaring overdrachtsbelasting

Belastingdienst stuurt schuldenoverzicht

Heeft u  en bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona openstaan? De Belastingdienst stuurt in april 2022 een 1e informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld. In de brief vindt u een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het voor de Belastingdienst helaas niet […]

innovatiebox

Subsidie voor schone bouwmachines 9 mei

Ondernemers in de bouwsector kunnen vanaf 9 mei 2022 de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) aanvragen. Met de subsidie kunt u uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten aanschaffen. Ook kunt u subsidie krijgen voor het ombouwen van materieel op diesel naar waterstof of elektrisch. Met de SSEB wil het ministerie van […]

accountantskantoor vianen

Box 3 en aangifte doen

De Hoge Raad heeft in december 2021 geoordeeld dat de manier waarop de Belastingdienst vermogen in box 3 belast, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als u dit jaar aangifte inkomstenbelasting moet doen over vermogen in box 3, kan dit van invloed zijn op de afhandeling van de […]

inkeerregling

Vaststelling TVL Q3 2021 start later

De deadline voor de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 3e kwartaal 2021 (TVL Q3) is verschoven naar 1 augustus 2022. Volgens Europese regelgeving mag Nederland tijdelijk steun verlenen aan ondernemers die schade ondervinden door de coronamaatregelen. Deze tijdelijke mogelijkheid loopt af op 30 juni 2022. Dat betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend […]

salarisadministratie uitbesteden

Goed voorbereid zakendoen met Verenigd Koninkrijk

Brexit is voor veel ondernemers een eerste ervaring met douanezaken en zakendoen buiten de EU. Finn heeft dagelijks contact met deze ondernemers en merkt dat ze zich goed voorbereiden. Met het handelsakkoord zijn ook de handelsregels duidelijker geworden en kunnen ondernemers meer informatie online vinden. Vragen die steeds terugkeren: het verlenen van een tijdelijke dienst […]

tennisles BTW baanhuur

Meer starters krijgen coronasteun

Het kabinet stelt coronasteun beschikbaar voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het gaat om starters die in het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 […]

tennisles BTW baanhuur

NBA Alert over gevolgen sanctiewetgeving voor accountants

De NBA heeft Alert 45 gepubliceerd. Deze alert gaat in op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de sanctiemaatregelen tegen Rusland en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dienstverlening van accountants. Cruciaal is dat accountants goede kennis nemen van de sanctiemaatregelen. Zakendoen met personen en organisaties die op de EU-sanctielijst staan is niet toegestaan. […]

tennisles BTW baanhuur

Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)? Dan gaat vanaf 1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog die u betaalt als u  het eigenrisicodragerschap beëindigt. Als u het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, betaalt u nog de lagere terugkeerpremie. Terugkeerpremie Wanneer een werkgever het eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigt en terugkeert naar […]