Accountant Gorinchem

Failliete tandarts heeft geen recht op aftrek BTW voor werkzaamheden curator

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof dat de tandarts geen btw in aftrek kan brengen die haar in rekening is gebracht door de curator die het faillissement van haar tandartsenpraktijk afwikkelde.  B had een tandartsenpraktijk maar werd op 15 december 2009 in staat van faillissement verklaard. Zij verzocht om teruggaaf van OB […]

Bijtelling

Aanvragen, wijzigen of intrekken Verklaring geen privégebruik auto voortaan digitaal

Vanaf 26 juni is er een online formulier voor aanvragen, wijzigen of intrekken van de Verklaring geen privégebruik auto. De formulieren vervangen eerdere formulieren en worden ondertekend met Digid. Met de nieuwe formulieren worden de gegevens sneller verwerkt en minder fouten gemaakt. U vindt hier de nieuwe formulieren voor aanvragen van de Verklaring geen privégebruik […]

accountantskantoor Gorinchem

Geen kostenvergoeding voor bezwaar tegen ambtshalve aanslag

Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank dat belanghebbende in dit geval geen recht heeft op een kostenvergoeding voor de rechtsbijstand in de bezwaarprocedure.  Mevrouw B diende haar IB-aangifte 2011 niet in. De inspecteur legde haar daarom een ambtshalve aanslag op met een verzuimboete van € 226. De gemachtigde diende alsnog de aangifte in […]

Tweede ronde subsidies voor energie-innovatie vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli kan er opnieuw subsidie worden aangevraagd voor zowel innovatieve als hernieuwbare energieprojecten. De subsidieregelingen ondersteunen combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. De overheid stimuleert samenwerkingsverbanden voor onderzoek en ontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wijst op de verschillende regelingen. Vanaf nu kunt u projectideeën laten toetsen. Lees meer op RVO.nl

Accountant Gorinchem

Cassatie in zaak geruisloze inbreng in BV voor participant in scheepvaartfonds

De staatssecretaris heeft een beroepschrift in cassatie ingediend tegen het oordeel van het hof dat een participant in een scheepvaartfonds zijn participatie zonder IB-heffing mag inbrengen in een BV. B heeft een participatie in een scheepvaartfonds. Doel van het fonds was de exploitatie van een schip. Na de oplevering van het schip heeft B zijn […]

Accountant Gorinchem

Transitievergoeding verplicht bij ontslag

Vanaf 1 juli betaalt een werkgever aan een medewerker een transitievergoeding bij ontslag als deze minimaal twee jaar voor de werkgever gewerkt heeft. De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris. De transitievergoeding is een onderdeel van de wijziging in de Wet werk en zekerheid die in gaat op 1 juli 2015. De […]

Accountant Gorinchem

Is in het jaar van voeging in fiscale eenheid voor verliesverrekening sprake van 2 boekjaren?

Anders dan de rechtbank oordeelde het hof dat v.w.b. de verliesverrekening in het jaar van voeging in een fiscale eenheid sprake is van 2 afzonderlijke boekjaren. A-G Wattel adviseert de Hoge Raad het beroepschrift in cassatie ongegrond te verklaren.  X BV maakt per 22 april 2009 als dochtermaatschappij deel uit van een fiscale eenheid. Ogv […]