Belastingverdrag duitsland

Nieuwe online aangiftehulp

Startende ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf 6 maart 2015 bij hun aangifte inkomstenbelasting gebruik maken van een nieuwe online aangiftehulp. De nieuwe aangiftehulp voor ondernemers is bedoeld voor zzp’ers en starters die hun jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting wel zelf willen doen, maar daarover twijfelen vanwege de fiscale termen en soms lastige vragen. Met de nieuwe voorziening wil […]

Belastingverdrag duitsland

Belastingdienst stuurt brieven over fiscale gevolgen verhuur nieuwbouw

Op maandag 2 maart heeft de Belastingdienst brieven verstuurd aan projectontwikkelaars en aannemers over de fiscale gevolgen van de verhuur van nieuwbouwwoningen. In deze brieven biedt de Belastingdienst ondernemers tot 16 mei 2015 de gelegenheid om vrijwillig hun btw-aangifte te verbeteren als zij nu concluderen dat zij een incorrecte aangifte hebben gedaan. Deze mogelijkheid geldt voor […]

accountantskantoor Gorinchem

Online aangifte 2014: kapitaalverzekering ten onrechte aangevinkt

Vult u zelf uw aangifte Inkomstenbelasting 2014 in via de site van de Belastingdienst? Dan kan in het scherm ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’ een vinkje staan bij ‘Kapitaalverzekeringen’. Ook als u geen kapitaalverzekering hebt. Als u dan niets invult bij ‘Kapitaalverzekeringen’, kunt u niet verder met uw aangifte. De Belastingdienst legt uit wat u kunt doen.  […]

Accountant Gorinchem

Inspecteur mag voor redelijke schatting afwijken van bevindingen strafrechter

Het hof bevestigt het oordeel van de rechtbank dat de schatting van het inkomen door de inspecteur redelijk is. De inspecteur mocht daarbij afwijken van het vastgestelde voordeel door de strafrechter. B is voor zijn betrokkenheid bij de kweek en verkoop van hennep strafrechtelijk veroordeeld. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is op basis van de opbrengstnormen […]

Accountant Gorinchem

Belastingdienst verstuurt 400.000 brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2014 naar ondernemers en particulieren

Vanaf vandaag – 26 februari 2015- tot en met 10 maart 2015 verstuurt de Belastingdienst zo’n 400.000 brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2014 naar groepen ondernemers en particulieren. Inmiddels hebben wij de brieven in ons bezit. De brieven gaan over rubrieken in de aangifte waarin relatief veel fouten worden gemaakt. In de brief wordt aangegeven dat […]

Belastingverdrag duitsland

FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude met auto’s

De Belastingdienst heeft vorig jaar tientallen bedrijven bezocht om nader onderzoek te doen naar de juistheid van de aangiften BPM. Naar aanleiding daarvan zijn € 1,5 miljoen aan naheffingsaanslagen, inclusief boetes, opgelegd. Klanten van de onderzochte bedrijven ontvangen binnenkort mogelijk een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst onderzoekt de juiste waarde van de auto, omdat […]

Accountant Gorinchem

Verbouwen en herstellen van woningen

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Lees […]

Accountant Gorinchem

Grensoverschrijdend zakendoen met eHerkenning

Binnenkort start België een pilot in de Nederlandse agrarische sector. Nederlandse boeren kunnen dan inloggen met een eHerkenningsmiddel bij het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Visserij (VALV). Hiermee worden de eerste stappen gezet om inloggen over de grens mogelijk te maken voor heel Nederland. VALV wil dat Nederlandse relaties, net als Belgische relaties, toegang krijgen […]