Belastingverdrag duitsland

Geen partnervrijstelling gehuwde dochter voor erfenis inwonende moeder

De rechtbank oordeelt dat de dochter en erfgenaam van haar inwonende, overleden moeder geen recht heeft op de partnervrijstelling. Zij was namelijk gehuwd en dan is haar echtgenoot haar partner. Ook is geen sprake van ongelijke behandeling. Mevrouw A overleed in 2013. Zij was ongehuwd weduwe en woonde sinds 1997 samen met haar gehuwde dochter […]

Accountant Gorinchem

Nog twee weken tijd voor vrijwillige correctie btw-aangifte

Op 5 maart j.l. stond een bericht op onze website over de mogelijke fiscale gevolgen bij het verhuren van nieuwbouwwoningen. Het betreft de mogelijkheid vrijwillig een gecorrigeerde aangifte omzetbelasting te doen. Dit kan nog tot 16 mei. Na 31 mei 2015 zal de Belastingdienst de btw-aangifte extra controleren m.b.t. nieuwbouwwoningen die verhuurd zijn geweest en waarvoor in […]

Accountant Gorinchem

Advocaatkosten om alimentatie te beperken zijn niet aftrekbaar

Advocaatkosten om alimentatie te beperken zijn niet aftrekbaar: Advocaatkosten die zijn betaald om de omvang van de alimentatie te beperken, zijn niet aan te merken als een aftrekbare onderhoudsverplichting. Aldus het hof. B is in 2004 gescheiden. In het echtscheidingsconvenant is overeengekomen dat ook de waarde van de levensverzekeringen en koopsompolissen moet worden verdeeld tussen […]

Accountant Gorinchem

Inkomen uit AWBZ-zorg in natura is geen winst uit onderneming

De rechtbank oordeelt dat de inkomsten uit de AWBZ-zorg in natura niet kwalificeren als winst uit onderneming. De inspecteur heeft terecht een var-loon afgegeven. B verricht zogenoemde AWBZ-zorg in natura. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds 2011 werkt zij in de 24-uurszorg. De cliënten zijn terminale patiënten die te horen hebben gekregen […]

Accountant Gorinchem

Vergoeding voor lid stembureau was geen onbelaste vrijwilligersvergoeding

Het hof oordeelt dat de vergoeding van € 150 voor het werk als lid van het stembureau geen vrijgestelde vrijwilligersvergoeding is. De inspecteur heeft de vergoeding terecht belast als resultaat uit overige werkzaamheden.  B heeft in 2011 op 1 dag werkzaamheden verricht als lid van een stembureau in het kader van de verkiezingen voor Provinciale […]

accountantskantoor Gorinchem

Digitale aangifte erfbelasting 2015 beschikbaar

Het programma waarmee u digitaal aangifte erfbelasting 2015 kunt doen, is beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Het onlineformulier moet u ondertekenen met DigiD. U vindt het aangifteprogramma en meer informatie hier. Digitale aangifte erfbelasting Als iemand overlijdt, worden de nabestaanden geconfronteerd met veel praktische, fiscale en juridische problemen. Bovendien heeft een overlijden altijd […]

Accountant Gorinchem

Aangepast alternatief voor VAR-verklaring

Aangepast alternatief voor VAR-verklaring (VAR). Het wetsvoorstel over de ‘Beschikking geen loonheffing’ dat de VAR zou gaan vervangen, wordt aangepast. Dit staat in een brief die staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Verschillende organisaties, waaronder VNO-NCW, zzp-organisaties en vakbonden, hebben samen met het kabinet aan een alternatief gewerkt. De staatssecretaris streeft naar invoering per […]

Accountant Gorinchem

Inkomsten als duiker in India in Nederland belast?

Advocaat-Generaal Niessen concludeert dat de inkomsten van de duiker die op 89 dagen reparatiewerkzaamheden aan een drijvende tankopslag in India heeft verricht in Nederland zijn belast. A woont in Nederland. Hij heeft 89 dagen als duiker reparatiewerkzaamheden verricht aan een drijvende tankopslag in India. De drijvende tankopslag, een schip dat op een vaste locatie ligt, […]