Accountant Gorinchem

Bijrijdersstoel heeft niet (nagenoeg) uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen

Hoewel de bijrijder meerijdt omdat zonder zijn hulp de lading (lantaarnpalen) niet kan worden gelost, heeft de bijrijdersstoel volgens het hof toch niet uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen. De bijtelling voor het privégebruik van de auto is terecht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.  A heeft voor zijn werk […]

accountantskantoor Gorinchem

Rechtmatigheid vermogensrendementsheffing

Op vrijdag 3 april 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak die ziet op de waardering van woningen in box III  die onder de huurbescherming vallen. Deze zaak raakt ook de betwiste rechtmatigheid van de vermogensrendementsheffing. In deze zaak is belastingplichtige in het gelijk is gesteld. Het waarderingsvoorschrift voor woningen die onder de huurbescherming vallen […]

Accountant Gorinchem

Op lening van ouders bijgeboekte rente aftrekbaar als eigenwoningrente

Volgens het hof is de bijgeboekte rente op de geldlening van ouders in dit geval aftrekbaar als eigenwoningrente. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel.  B heeft bij onderhandse overeenkomst in 2002 een bedrag van € 45 000 geleend van zijn ouders. Hiermee heeft hij het aandeel overgenomen van zijn voormalige echtgenote in de gezamenlijke woning. […]

Accountant Gorinchem

Navordering niet terecht; geen omkering en verzwaring bewijslast

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vereiste aangifte niet is gedaan. De enkele verwijzing naar de theoretische omzetberekening is daartoe onvoldoende. Geen omkering en verzwaring bewijslast. B houdt alle aandelen in X BV. Deze vennootschap vormt met haar dochtervennootschap Z BV een fiscale eenheid. Z houdt zich bezig met […]

accountantskantoor Gorinchem

Naheffing voor testrit op 1 dag gedurende schorsingsperiode terecht; boete gematigd

Het hof laat de naheffingsaanslag voor het rijden op 1 dag gedurende de schorsingsperiode in stand. Wel matigt het hof de boete omdat sprake was van slechts 1 testrit en belanghebbende geloofwaardig spijt betuigde en inzag dat hij een fout had begaan.  B schorst eind 2010 het kenteken van zijn auto om geen motorrijtuigenbelasting te […]

accountantskantoor Gorinchem

Schadeloosstelling drukt teruggaaf BTW niet

Volgens het hof is niet aannemelijk dat de betaling door de bank aan belanghebbende diende ter delging van de openstaande schulden van de failliete zakenpartner. Er bestaat recht op de gevraagde btw-teruggave ter zake van de onbetaald gebleven facturen.  X is een aannemingsbedrijf. Samen met een bouwbedrijf (hierna: de bouwcombinatie) is een overeenkomst tot aanneming […]

Accountant Gorinchem

Successierecht niet aftrekbaar van belaste kapitaaluitkering

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat belanghebbende het betaalde successierecht niet in aftrek mag brengen op de belaste kapitaaluitkering. De heffing van IB is veroorzaakt door het niet ten uitvoer brengen van de lijfrenteclausule van het geërfde kapitaal.  Belanghebbende A is enig erfgenaam van haar broer die in 2009 overleed. A erfde het […]

Belastingverdrag duitsland

Subsidieregeling energie-innovatie van start

Subsidieregeling energie-innovatie van start. Bent u bezig met energie-innovatie? Vanaf 1 april 2015 kan hiervoor subsidie worden aangevraagd. Samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen of de overheid komen voor de subsidie in aanmerking. In twee delen is er dit jaar nog 103 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om onderzoek gecombineerd met ontwikkeling en presentatie. Lees […]