accountantskantoor ijsselstein

Aanmaning inschrijving UBO-register

Bureau Economische Handhaving (BEH) stuurt aanmaningsbrieven naar organisaties met de oproep om alsnog hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) in te schrijven in het UBO-register. Bij niet-tijdige registratie kan BEH uiteindelijk een sanctie opleggen. De deadline voor het registreren van de UBO’s is verstreken. BEH schrijft organisaties aan die nog geen UBO hebben ingeschreven in het UBO-register. […]

accountant advocatenkantoor

Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling STAP-budget’

Op de internetsite van de Rijksoverheid is een overzicht gepubliceerd met daarin de meestgestelde vragen en antwoorden over het STAP-budget. Met het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden een subsidie van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. In het overzicht staan de antwoorden op de 27 meestgestelde vragen. Er is een onderverdeling […]

bonusaandelen

Handboek Ondernemen 2022 beschikbaar

U kunt vanaf nu het Handboek Ondernemen 2022 downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een eigen onderneming wil starten, of al een onderneming heeft en daarbij zelf (een deel van) zijn administratie doet. In het handboek krijgt u meer informatie over belastingen, rechtsvormen of bijdragen en (sociale) premies. De startende en kleine […]

tennisles BTW baanhuur

BTW aangifte en eHerkenning

Op 9 februari 2022 schreven wij dat ondernemers geen BTW aangifte meer kunnen doen via het oude ondernemersportaal. Oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar Vandaag 7 april 2022 meldt het FD dat een ondernemer deze week na telefonisch overleg met de Belastingdienst alsnog BTW aangifte kan doen via het oude systeem. Maakt u om wat voor […]

salarisadministratie uitbesteden

Derdenverklaring NOW 3 tot en met 6

Heeft u een voorschot of definitieve subsidie van € 40.000 of meer ontvangen, dan vraagt UWV een derdenverklaring voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3, 4, 5 en 6. De werkzaamheden die een deskundige derde moet uitvoeren om een derdenverklaring te tekenen zijn: een uitgebreid gesprek met de leiding van de organisatie waarin onder andere […]

verklaring overdrachtsbelasting

Belastingdienst stuurt schuldenoverzicht

Heeft u  en bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona openstaan? De Belastingdienst stuurt in april 2022 een 1e informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld. In de brief vindt u een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het voor de Belastingdienst helaas niet […]

innovatiebox

Subsidie voor schone bouwmachines 9 mei

Ondernemers in de bouwsector kunnen vanaf 9 mei 2022 de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) aanvragen. Met de subsidie kunt u uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten aanschaffen. Ook kunt u subsidie krijgen voor het ombouwen van materieel op diesel naar waterstof of elektrisch. Met de SSEB wil het ministerie van […]

accountantskantoor vianen

Box 3 en aangifte doen

De Hoge Raad heeft in december 2021 geoordeeld dat de manier waarop de Belastingdienst vermogen in box 3 belast, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als u dit jaar aangifte inkomstenbelasting moet doen over vermogen in box 3, kan dit van invloed zijn op de afhandeling van de […]

inkeerregling

Vaststelling TVL Q3 2021 start later

De deadline voor de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 3e kwartaal 2021 (TVL Q3) is verschoven naar 1 augustus 2022. Volgens Europese regelgeving mag Nederland tijdelijk steun verlenen aan ondernemers die schade ondervinden door de coronamaatregelen. Deze tijdelijke mogelijkheid loopt af op 30 juni 2022. Dat betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend […]

salarisadministratie uitbesteden

Goed voorbereid zakendoen met Verenigd Koninkrijk

Brexit is voor veel ondernemers een eerste ervaring met douanezaken en zakendoen buiten de EU. Finn heeft dagelijks contact met deze ondernemers en merkt dat ze zich goed voorbereiden. Met het handelsakkoord zijn ook de handelsregels duidelijker geworden en kunnen ondernemers meer informatie online vinden. Vragen die steeds terugkeren: het verlenen van een tijdelijke dienst […]