Aanvraagformulier 30%-regeling 2024

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2023’ is beschikbaar. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om in 2024 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland. U mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als u de 30%-regeling […]

vacature assistent accountant

Kabinet verhoogt EIA-budget energiezuinige investeringen bedrijven

Ondernemers hebben volgend jaar meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het aantal aanvragen voor deze Energie-investeringsaftrek (EIA) nam de laatste jaren fors toe. Dit jaar is opnieuw € 10 miljoen meer beschikbaar. De overheid ondersteunt energiezuinige investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel uit de regeling EIA. Zo geeft zij een impuls […]

rijnvarenden

Voorlopige aanslag kan belastingrente voorkomen

Vanaf 1 januari 2024 stijgt het rentepercentage van de belastingrente naar 7,5% en de te betalen invorderingsrente naar 4%. Ook vervalt per die datum de betalingskorting voor klanten die hun voorlopige aanslag in één keer betalen. Als u de inkomstenbelasting over 2023 na 1 juli betaalt, betaalt u dus 7,5% belastingrente over het aanslagbedrag. Voorlopige […]

administratiekantoor gorinchem

Box 3: verzoek vóór het einde van het jaar om ambtshalve vermindering IB 2018

Voor een aantal belastingplichtigen is het aan te bevelen om vóór 1 januari 2024 een verzoek ambtshalve vermindering IB 2018 in te dienen. Daarbij gaat het om twee groepen van belastingplichtigen. De eerste groep bestaat uit belastingplichtigen die deelnamen aan de massaalbezwaarprocedure box 3 inzake de jaren 2017-2020, welke zaak heeft geleid tot het Kerstarrest […]

BLM Accountants

Aanvraag WBSO 2024

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling om innovatie aan te moedigen. De WBSO vergoedt via uw belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van uw Research & Developmentproject/Speur en Ontwikkelingsproject. WBSO aanvragen kan alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag wordt dus altijd vooraf ingediend. Indien u hiervan gebruik wilt […]

tennisles BTW baanhuur

Top 10 eindejaarstips tip 10: willekeuring afschrijven in 2023

In 2023 mag u op een aantal, in 2023 geïnvesteerde nieuwe investeringsgoederen willekeurig afschrijven. Willekeurig afschrijven betekent dat je fiscaal meer afschrijft op een bedrijfsmiddel dan wettelijk is toegestaan. Hierdoor kunt u uw winst in 2023 verlagen, hetgeen een directe belastingbesparing kan opleveren. Anderzijds kunt u daardoor de resterende jaren minder afschrijven, zodat u dan […]

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Top 10 eindejaarstips tip 9: profiteer dit jaar nog van de ISDE

U kunt alleen in 2023 nog gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor energiebesparende en duurzame maatregelen in uw bedrijfspand zoals kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Hiervoor is in 2023 € 30 miljoen beschikbaar. De subsidie geldt voor alle rechtspersonen, maar ook voor de maatschap, stichting, vof en cv. Heeft u hierover vragen? […]

administratiekantoor gorinchem

Top 10 eindejaarstips tip 7: giftenaftrek in de bv verdwijnt

In de vennootschapsbelasting bestaat een regeling voor giftenaftrek. Die bedraagt maximaal 50% van de winst, maar nooit meer dan € 100.000. Blijft u daarbinnen, dan wordt de gift ook niet aangemerkt als verkapt dividend aan de aandeelhouder(s). De giftenaftrek door bv’s verdwijnt echter per 1 januari 2024. Daar tegenover staat echter dat nooit meer sprake […]