tennisles BTW baanhuur

Meer starters krijgen coronasteun

Het kabinet stelt coronasteun beschikbaar voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het gaat om starters die in het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 […]

tennisles BTW baanhuur

NBA Alert over gevolgen sanctiewetgeving voor accountants

De NBA heeft Alert 45 gepubliceerd. Deze alert gaat in op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de sanctiemaatregelen tegen Rusland en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dienstverlening van accountants. Cruciaal is dat accountants goede kennis nemen van de sanctiemaatregelen. Zakendoen met personen en organisaties die op de EU-sanctielijst staan is niet toegestaan. […]

tennisles BTW baanhuur

Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)? Dan gaat vanaf 1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog die u betaalt als u  het eigenrisicodragerschap beëindigt. Als u het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, betaalt u nog de lagere terugkeerpremie. Terugkeerpremie Wanneer een werkgever het eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigt en terugkeert naar […]

accountant gouda

Voorlopige aanslag 2022 box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3), in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De uitspraak is nog niet verwerkt in de voorlopige aanslag 2022 (VA 2022). Als u inkomen uit box 3 heeft, […]

administratiekantoor gorinchem

Coronasteunpakket stopt per 1 april 2022

Na 2 jaar komt er een eind aan de steunpakketten. Ondernemers kunnen per het 2e kwartaal 2022 geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Ook stopt de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Omdat de contactbeperkende maatregelen […]

accountantskantoor vianen

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021

Organisatoren van evenementen kunnen vanaf maandag 28 februari 2022 9.00 uur de subsidieregeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling sluit op 31 mei 2022 om 17.00 uur. De ATE is bedoeld voor organisatoren van evenementen die in 2021 niet in aanmerking kwamen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). […]

Faillissement ondersteuning

Deadline inschrijving UBO-register nadert

De Kamer van Koophandel (KVK) roept ‘uiteindelijk belanghebbenden’ met zeggenschap bij organisaties op, zich in te schrijven in het UBO-register. In de brief die de KVK daarover stuurt, staat dat zij zich voor 27 maart 2022 ingeschreven moeten hebben. Sinds 27 september 2020 zijn organisaties verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (uiteindelijk […]

tennisles BTW baanhuur

UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2021

UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2022 de voorlopige berekeningen 2021 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel […]

Belastingadviseur Utrecht

Balansdatum NOW

De NOW is een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten in verschillende tijdvakken. De hoogte van de NOW is onder meer afhankelijk van de omzetdaling over een periode. Die omzetperiode kan afwijken van het loonkostentijdvak. Het is mogelijk dat de hoogte van de NOW afhankelijk is van de omzetdaling in een periode die (deels) ligt na […]