Kickstartvoucher

Aanvragen versoepeling betalingsregeling

U kunt nu onder voorwaarden bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de betalingsregeling aan te passen. Het gaat om de belastingschuld die is opgebouwd omdat u gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u de Belastingdienst vragen: of u 1 keer een […]

verklaring overdrachtsbelasting

RVO biedt ruime betalingsmogelijkheden terugbetalen TVL

Heeft u te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen? Dan moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beseft dat dit lastig kan zijn en helpt graag om dit zo makkelijk mogelijk voor u te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een betalingsregeling aanvragen die past bij de persoonlijke situatie […]

administratiekantoor gorinchem

Aanvraag ERD vóór 2 oktober 2022

Werkgevers die per 1 januari 2023 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of Ziektewet (ZW), moeten zorgen dat het aanvraagformulier vóór 2 oktober 2022 ontvangen is door de Belastingdienst. Dat geldt ook voor werkgevers die het eigenrisicodragerschap willen beëindigen. Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk […]

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Premies Werkhervattingskas 2023

UWV heeft de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023’ gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet. Ook leest u hoe UWV deze premies heeft berekend. Wellicht heeft u werknemers in loondienst waarop deze percentages van toepassing zijn. De gegevens die van toepassing zijn bij de berekening van […]

accountantskantoor vianen

Einde verbod bonus- en dividenduitkering

Het verbod om bonus- en dividenduitkeringen te verstrekken is per 1 oktober 2021 vervallen. Door latere aanpassingen in het beleid over het bijzonder uitstel van betaling, hoefden ondernemers niet langer het bijzonder uitstel van betaling te verlengen. Daarmee verviel ook het bonus- en dividendverbod.   Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van […]

administratiekantoor gorinchem

Subsidieregeling vermindering lokale regeldruk in de zorg

Vanaf 1 september 2022 kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het verminderen van lokale administratieve lasten in de zorg. Met de subsidieregeling kunnen organisaties zelf de regeldruk in hun eigen organisatie verlagen, zodat zorgverleners meer tijd aan zorg kunnen besteden en meer werkplezier ervaren. Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten […]

Uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen nu mogelijk

Vanaf 9 augustus 2022 kunt u voor werknemers  de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. U doet de aanvraag voor deze Wet Arbeid en Zorg (WAZO)-uitkering nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. U vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via de Verzuimmelder UWV of Digipoort. Aanvragen van […]

accountantskantoor ijsselstein

Belastingdienst rondt 1e fase herstel box 3 af

De eerste fase van het rechtsherstel box 3 is volgens planning afgerond. Alle belastingplichtingen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over 2017-2020, ontvingen de afgelopen weken een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurde in totaal 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen om belastingplichtigen te informeren over de meest gunstige berekening van het […]