verklaring overdrachtsbelasting

Meer tijd voor aanvraag TVL

U krijgt extra tijd om de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 4e kwartaal van 2021 (TVL Q4 2021) aan te vragen. Het loket sluit pas op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Het kabinet verlaagde de omzetverliesdrempel eenmalig van 30% naar 20%, na goedkeuring door de Europese Commissie. Om in aanmerking te komen voor TVL […]

Faillissement ondersteuning

Fout in toelichting beschikking Whk 2022

In de toelichting op de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2022’ staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers. Het premiepercentage dat in de beschikking staat, is wel juist berekend. Bent u een middelgrote werkgever? Dan klopt de tekst onder de rubriek ‘Wegingsfactor’ in de toelichting niet. Daar staat dat ‘loonsom laag’ 10 keer het landelijk […]

faillissementsuitkering

Voorlopige aanslagen 2022

Elk jaar in december en in januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) naar burgers en ondernemers. Het bedrag op de voorlopige aanslag is een inschatting, gebaseerd op de meest recente gegevens die de Belastingdienst heeft, of die u heeft aangeleverd. Na ontvangst moeten de gegevens op de voorlopige aanslag altijd goed worden […]

BTW pensioenfonds

Uitspraak Hoge Raad niet verwerkt in VA inkomstenbelasting 2022

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-heffing in 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Het is helaas nog niet mogelijk om de gevolgen van deze uitspraak te verwerken in de aanslagen die de Belastingdienst nu oplegt. Momenteel verstuurt de Belastingdienst veel voorlopige aanslagen (VA) […]

BLM Accountants

9% btw voor online sportlessen van sportscholen

Voor online sportlessen van 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022 geldt een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 9%. Vanaf 28 november 2021 waren de sportscholen beperkt geopend, en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 verplicht gesloten. Sportlessen geven mocht op dat moment alleen nog online. Daarom geldt voor de onlinesportlessen het verlaagde tarief […]

innovatiebox

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022

Vanaf 1 januari 2022 mag u de werknemer een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per thuisgewerkte dag. De vergoeding voor thuiswerkkosten is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het bedrag van € 2 is gebaseerd op onderzoek dat het […]

accountantskantoor Bunnik

Kiezen tussen werknemersloon en eindheffingsloon werkkostenregeling

Een werkgever moet voor elk afzonderlijk loonbestanddeel een keuze maken tussen werknemersloon of eindheffingsloon werkkostenregeling. Op welk moment moet u deze keuze maken? Wat als u geen keuze maakt? Uiterlijk kiezen op genietingsmoment Een werkgever maakt de keuze tussen eindheffingsloon en werknemersloon uiterlijk op het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. U hoeft […]

EORI-nummer

Top 10 wijzigingen 2022 voor de werkgever

Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de thuiswerkregeling tot coronagerelateerde maatregelen. Welke tien wijzigingen springen in het oog? 1. Wijziging werkkostenregeling 2022 Per 1 januari 2022 is de vrije ruimte binnen de WKR weer verlaagd naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de […]

inkeerregeling

Gebruikelijk loon 2022

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 48.000 per jaar. Dit staat in de ‘Bijstellingsregeling directe belastingen 2022’. U vindt de Bijstellingsregeling directe belastingen 2022 in de Staatscourant van 28 december 2021. De Belastingdienst geeft  aan dat een lager gebruikelijk loon dan het minimumloon onder omstandigheden […]