salarisadministratie uitbesteden

Geen definitieve aanslag voor box 3-inkomen anders dan bank- en spaartegoeden

Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 inkomen anders dan bank- en spaartegoeden in box 3 heeft aangegeven of aan gaat geven, ontvangt u van de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag. Wel ontvangt ueen voorlopige aanslag. De Belastingdienst wacht met het definitief maken van de aanslag tot er een uitspraak ligt van de […]

accountant gouda

Borgstelling MKB-kredieten verlengd

Het kabinet verlengt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met 4 jaar. De verlenging is goed nieuws voor ondernemers als ze geld willen lenen, maar bijvoorbeeld te weinig onderpand hebben. Door de regeling kunnen in principe gezonde bedrijven eenvoudiger geld lenen. Niet elke ondernemer kan een kredietverstrekker de zekerheden bieden die nodig zijn om een financiering te […]

HR MKB advies

Stimuleringsregeling duurzame energieprojecten open in juni 2023

Op 6 juni 2023 stelt de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) open. SDE is de belangrijkste regeling die duurzame (energie)projecten ondersteunt. Openstellingsbudget voor 2023: € 8 miljard. Nieuw dit jaar zijn de ‘hekjes’. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor […]

innovatiebox

Controleer voorlopige berekening Wtl 2022

UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2023 de voorlopige berekeningen 2022 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties. In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel […]

accountantskantoor vianen

Aanvragen TEK-vergoeding voor mkb-bedrijven vanaf dinsdag 21 maart

U kunt vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.  De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven waarbij de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Vanaf 21 maart 2023 kunt u de TEK aanvragen over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De TEK-vergoeding […]

Kickstartvoucher

Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

Op 1 maart 2023 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. SLIM subsidie Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9.00 uur tot en met 30 maart 17.00 uur. Met de openstelling van dit tijdvak […]

tennisles BTW baanhuur

Belastingrente voorlopig niet verhoogd

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt per 1 maart 2023 niet verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging voor burgers en bedrijven doorvoeren. Later dit voorjaar bekijkt het kabinet de percentages van de belastingrente opnieuw. Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de […]

Faillissement ondersteuning

‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne’ verlengd en aangepast

De ‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne’ is verlengd tot 4 maart 2024. Verder is deze aangepast voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne en die niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Vanaf 4 maart 2023 hebben deze vluchtelingen een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken. Hieronder leest u wat de gevolgen zijn voor een […]

Faillissement ondersteuning

Informatiebrief aan niet-bezwaarmakers box 3

Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt ontvangen de komende periode een informatiebrief van de […]

BLM Accountants

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon afgeschaft vanaf 2023

Vanaf 2023 mag u het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) niet meer vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. U moet het gebruikelijk loon dan vaststellen op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De doelmatigheidsmarge van 25% vervalt per 2023. Een ab-houder moet een loon in aanmerking […]