salarisadministratie uitbesteden

Aanpak belastingontduiking bedrijven in het buitenland

De overheid pakt belastingontduiking en zwartsparen in het buitenland aan. Daarom wisselt de Belastingdienst met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. Dat is een gevolg van de internationale verdragen Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) en Common Reporting Standard (CRS). De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. […]

BLM Accountants

Inwerkingtreding ‘Besluit inkomstenverhouding’ uitgesteld tot 1 januari 2025

De inwerkingtreding van het ‘Besluit Inkomstenverhouding’ is een jaar uitgesteld. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit zou per 1 januari 2024 in werking treden, maar dit is nu 1 januari 2025. Het ‘Besluit inkomstenverhouding’ legt vast wat een inkomstenverhouding (IKV) is […]

accountantskantoor binnenvaart

Subsidie voor waterstofprojecten

Bedrijven die deel uitmaken van de 2e golf van het IPCEI-waterstoftraject kunnen van 1 tot 14 september 2022 hun definitieve plannen aanleveren voor projecten voor waterstofproductie. Nederland is van plan deze subsidie te verlenen binnen de Europese IPCEI-waterstof. IPCEI staat voor Important Projects of Common European Interest en is een geïntegreerd Europees project dat bestaat […]

bonusaandelen

Geef uw omzet door voor TVL Q4 2021

Ontving u een voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 4e kwartaal 2021 (TVL Q4 2021)? Dan ontvangt u van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een vaststellingsverzoek om zijn werkelijke omzet door te geven. Na ontvangst van het verzoek hebt u tot 1 november 2022 (23.59 uur) de tijd om de juiste omzetcijfers van door […]

rijnvarenden

Toolkit herberekening box 3

De Belastingdienst heeft het herstel per belastingplichtige berekend volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. In de brieven die de Belastingdienst hierover verstuurt, leest u meer over de rekenmethode en de mogelijke gevolgen van de herberekening. Oude rekenmethode Als de oude rekenmethode gunstiger blijkt, blijft de oude aanslag inkomstenbelasting in het betreffende belastingjaar in stand. Uw krijgt dan […]

Kickstartvoucher

Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 zijn er nieuwe wetten en regels. Op de internetsite van de Kamer van Koophandel (KVK) zijn de belangrijkste wijzigingen voor het mkb in een handig overzicht opgenomen. Naast een toelichting op de nieuwe regels vindt u ook nog handige achtergrondinformatie over de toepassing hiervan. De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb sinds 1 […]

accountant gouda

Kringloopeconomie krijgt boost met nieuwe KIA CE-subsidie

Op de internetsite van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een subsidieregeling opengesteld. Deze nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen, die een boost geven aan de ‘kringloopeconomie’. U kunt een aanvraag indienen tot en met 5 november 2022.  Met de subsidie Kennis- en Innovatie Agenda – Circulaire […]

rijnvarenden

Beleidsbesluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris heeft op 28 juni 2022 een beleidsbesluit goedgekeurd naar aanleiding van het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Het besluit bevat de berekening voor het voordeel uit sparen en beleggingen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de […]