Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing

De Hoge Raad heeft 24 december 2021 uitspraak gedaan over de vermogensrendementsheffing voor de jaren 2017 en 2018. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze heffing in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De Belastingdienst beoordeelt wat deze uitspraak betekent voor iedereen met een box 3-heffing. In januari 2022 leest u hierover meer […]

administratiekantoor gorinchem

Onterechte naheffingsaanslag btw oktober

Mogelijk ontvangt u een naheffingsaanslag btw vanwege aangifteverzuim over de maand oktober 2021. De Belastingdienst heeft deze aanslag onterecht opgelegd en verstuurd. De dagtekening van de aanslag is 29 of 31 december 2021. Omdat de Belastingdienst de aangiften handmatig moet verwerken, kan het nog enkele weken duren voordat u hierover een bericht – of eventueel […]

Kickstartvoucher

Kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Gebruik het juiste formulier

De Belastingdienst ontvangt de laatste tijd steeds vaker ‘Opgaven Wereldinkomen’ van mensen, terwijl zij niet zijn uitgenodigd om dit formulier in te dienen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het formulier ‘Opgaaf Wereldinkomen’ wordt verward met de ‘Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen’ (KBB). Deze vergissing wordt niet alleen gemaakt door de buitenlands belastingplichtige zelf, maar in toenemende […]

Verruiming steunpakket ondernemers

Het kabinet breidt het economisch steunpakket uit. De reden hiervoor is dat ondernemers door de korte tijd tussen de aankondiging en invoering van de lockdown weinig tijd hebben gehad om hun bedrijfsvoering aan te passen. In een handig overzicht op de internetsite van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de uitbreiding van de belangrijkste […]

Faillissementsondersteuning

Aantrekkelijke subsidievoorwaarden voor emissieloze bedrijfsauto’s

Nieuwe aanpassingen maken de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aantrekkelijker voor kleine bedrijven en non-profitinstellingen. Ook sluit de aangepaste regeling beter aan bij de praktijk van leasemaatschappijen. Bovendien is uitstel mogelijk voor de subsidievaststelling. In 2022 komt er extra steun voor kleine bedrijven en non-profitinstellingen. Bij koop of financial lease van een of meer nieuwe emissieloze […]

accountantskantoor vianen

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. Het ministerie van Financiën publiceert in een overzicht de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022. In dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022 en wijzigingen die in voorgaande jaren al zijn afgesproken of onderdeel […]

accountant gouda

KVK lanceert ‘MKB Diagnosetool’

Op 17 december heeft de Kamer Van Koophandel (KVK) de ‘MKB Diagnosetool’ gelanceerd. Deze tool geeft u snel en makkelijk inzicht in de toekomstbestendigheid van uw bedrijf . De ‘MKB Diagnosetool’ is een gratis online scan, die snel en efficiënt inzicht geeft in de prestaties van uw bedrijf ten opzichte van branchegenoten. Dit helpt u […]

coronareserve

Lage AWf-premie mogelijk voor tijdelijke urenuitbreiding

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het standpunt gewijzigd over de tijdelijke urenuitbreiding. Wellicht heeft u als werkgever daardoor te veel premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) betaald. U kunt die premie terugkrijgen. Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor de […]

Struik virtuele assistent covid-19

Btw-aangifte doen via oude ondernemersportaal vervalt

De komende maanden kunt u voor het laatst aangifte via het oude ondernemersportaal doen. Dat staat in de ruim 440.000 brieven die de Belastingdienst voor het jaareinde verstuurt aan alle ondernemers (rechtspersonen en éénmanszaken) die daar nog gebruik van maken. Doet u binnenkort de laatste btw-aangifte over 2021 in het oude ondernemersportaal? Voor de volgende […]