salarisadministratie uitbesteden

Whk 2023 mogelijk onjuist bij no-riskpolis

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad vallen meer uitkeringen onder de no-riskpolis dan de Belastingdienst dacht. Hierdoor is het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) over 2023 misschien verkeerd berekend voor middelgrote en grote werkgevers. Het gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 is mogelijk onjuist wanneer u een werknemer in dienst hebt genomen die minder dan 35% arbeidsongeschikt […]

vacature assistent accountant

Aanvraag WBSO 2023

U kunt online een aanvraag voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) indienen voor 2023. Wilt u vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van de WBSO? Verzend de aanvraag dan uiterlijk 20 december 2022. U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in. eHerkenning nodig Voor het aanvragen […]

Fout in toelichting beschikking Whk 2023 voor middelgrote werkgevers

In de toelichting op de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023 staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers. In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend. Bent u een middelgrote werkgever? Dan klopt de tekst onder de rubriek ‘Wegingsfactor’ in de toelichting niet. Daar staat dat ‘loonsom laag’ 10 keer het […]

fiscalist amsterdam

Vaststelling tegemoetkomingsbeleid FSV

Mensen die onterechte gevolgen van hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) hebben ondervonden, maken aanspraak op een tegemoetkoming. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. Mensen die schuldhulpverlening zijn misgelopen door een registratie in de FSV of waarbij het risico bestaat dat bij de aangiften niet op fiscale kenmerken is geselecteerd. Dan kunnen zij in […]

salarisadministratie uitbesteden

Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

UPDATE 18/11/2022: De NBA heeft op 16 november 2022 zowel samen met de koepels als later individueel overleg gehad met het ministerie van Financiën, over de genoemde onzekerheden en het tijdpad tot 31 december 2022. Partijen willen gezamenlijk een grote workload aan verzoekschriften in de komende weken zoveel mogelijk voorkomen. Het ministerie heeft inmiddels toegezegd […]

Faillissement ondersteuning

BAR Bedrijfslevenregeling aanvragen

Sinds 1 november 2022 kunt u de bedrijfslevenregeling van de BAR aanvragen. Deze regeling ondersteunt bedrijven die als gevolg van Brexit aanpassingskosten maakten, of nog gaan maken. In dit bericht leest u wanneer u in aanmerking kan komen voor de BAR Bedrijfslevenregeling. De bedrijfslevenregeling van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) is goedgekeurd door de Europese […]

Kickstartvoucher

Vergoeding kosten energie-intensieve ondernemers

Voor de periode november 2022 tot en met december 2023 ontvangen mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet, een vergoeding van maximaal € 160.000 via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. Een deel van deze mkb’ers […]