Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Premies Werkhervattingskas 2023

UWV heeft de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023’ gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet. Ook leest u hoe UWV deze premies heeft berekend. Wellicht heeft u werknemers in loondienst waarop deze percentages van toepassing zijn. De gegevens die van toepassing zijn bij de berekening van […]

accountantskantoor vianen

Einde verbod bonus- en dividenduitkering

Het verbod om bonus- en dividenduitkeringen te verstrekken is per 1 oktober 2021 vervallen. Door latere aanpassingen in het beleid over het bijzonder uitstel van betaling, hoefden ondernemers niet langer het bijzonder uitstel van betaling te verlengen. Daarmee verviel ook het bonus- en dividendverbod.   Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van […]

administratiekantoor gorinchem

Subsidieregeling vermindering lokale regeldruk in de zorg

Vanaf 1 september 2022 kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het verminderen van lokale administratieve lasten in de zorg. Met de subsidieregeling kunnen organisaties zelf de regeldruk in hun eigen organisatie verlagen, zodat zorgverleners meer tijd aan zorg kunnen besteden en meer werkplezier ervaren. Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten […]

Uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen nu mogelijk

Vanaf 9 augustus 2022 kunt u voor werknemers  de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. U doet de aanvraag voor deze Wet Arbeid en Zorg (WAZO)-uitkering nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. U vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via de Verzuimmelder UWV of Digipoort. Aanvragen van […]

accountantskantoor ijsselstein

Belastingdienst rondt 1e fase herstel box 3 af

De eerste fase van het rechtsherstel box 3 is volgens planning afgerond. Alle belastingplichtingen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over 2017-2020, ontvingen de afgelopen weken een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurde in totaal 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen om belastingplichtigen te informeren over de meest gunstige berekening van het […]

tennisles BTW baanhuur

Rechten bij een onvoorspelbaar werkpatroon

Heeft uw werknemers die een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon hebben? De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zorgt dat deze werknemers meer duidelijkheid krijgen over wanneer ze moeten werken. Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers voor werknemers met een oproepcontract of een onvoorspelbaar werkpatroon vastleggen op welke dagen en tijdstippen ze verplicht zijn te werken. […]

Actualisering besluit ‘Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen’

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit ‘Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen’ geactualiseerd. Het gaat om de volgende aanpassingen: In het nieuwe onderdeel 3.2.1 vindt u meer informatie over het aanwijzen van vergoedingen en verstrekking als eindheffingsbestanddelen. Onderdeel 3.5 over de verstrekking van kleine geschenken is verduidelijkt met 2 voorbeelden. Onderdeel 4.2 over […]