bonusaandelen

Stand van zaken uitspraak Hoge Raad box 3

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast. Er is niet aangegeven hoe dit rendement precies moet worden bepaald. Het kabinet komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit. Hoe de Belastingdienst deze uitspraak gaat uitvoeren is een ingewikkeld vraagstuk met grote gevolgen […]

Faillissementsondersteuning

Brexit-steun voor ondernemers

Het kabinet stelt € 500 miljoen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers, onder wie vissers, die te maken hebben met negatieve gevolgen van de Brexit. De bijdrage is bedoeld om ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar de nieuwe situatie, waarbij het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU.  Het geld, beschikbaar gesteld via de […]

rijnvarenden

Rijnvarenden tegemoetkoming

Rijnvarenden tegemoetkoming Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies volksverzekeringen hebben betaald, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. Als u voldoet aan alle volgende voorwaarden, heeft u recht op de tegemoetkoming voor Rijnvarenden: U heeft tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 in Nederland premies volksverzekeringen betaald. De werkgever in […]

salarisadministratie uitbesteden

Oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar

Ondernemers kunnen voor de btw-aangifte over 2022 geen aangifte meer doen via het oude ondernemersportaal. U kunt het oude ondernemersportaal vanaf 2022 niet meer gebruiken voor de btw-aangifte. Voor de btw-aangiften over 2022 en daarna zijn er 3 manieren om aangifte te doen: via administratiesoftware via een fiscaal dienstverlener via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk Let op! […]

Faillissementsondersteuning

Verlenging bijzonder uitstel van betaling

Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan uw betalingsverplichtingen. Het kabinet besloot het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis te verlengen. De einddatum was 1 februari 2022, dat wordt nu dus 1 april 2022. Als u betalingsproblemen heeft vanwege de coronacrisis, kunt u misschien (opnieuw) gebruikmaken van het bijzonder uitstel van betaling. […]

Kickstartvoucher

Impact en gevolgen vermogensrendementsheffing na uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. De Belastingdienst onderzoekt op dit moment de gevolgen van deze uitspraak. De uitspraak heeft gevolgen voor alle aanslagen die op 24 […]

verklaring overdrachtsbelasting

Meer tijd voor aanvraag TVL

U krijgt extra tijd om de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 4e kwartaal van 2021 (TVL Q4 2021) aan te vragen. Het loket sluit pas op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Het kabinet verlaagde de omzetverliesdrempel eenmalig van 30% naar 20%, na goedkeuring door de Europese Commissie. Om in aanmerking te komen voor TVL […]

Faillissement ondersteuning

Fout in toelichting beschikking Whk 2022

In de toelichting op de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2022’ staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers. Het premiepercentage dat in de beschikking staat, is wel juist berekend. Bent u een middelgrote werkgever? Dan klopt de tekst onder de rubriek ‘Wegingsfactor’ in de toelichting niet. Daar staat dat ‘loonsom laag’ 10 keer het landelijk […]

faillissementsuitkering

Voorlopige aanslagen 2022

Elk jaar in december en in januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) naar burgers en ondernemers. Het bedrag op de voorlopige aanslag is een inschatting, gebaseerd op de meest recente gegevens die de Belastingdienst heeft, of die u heeft aangeleverd. Na ontvangst moeten de gegevens op de voorlopige aanslag altijd goed worden […]