Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd

De 1e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 is nu al gepubliceerd. De Belastingdienst wil zo vroeg mogelijk informeren over alle veranderingen voor 2018 die op dit moment al bekend zijn.

In deze eerste nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Nieuw vanaf 1 januari 2018: loonkostenvoordelen
• Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd-LIV
• Nieuwe bedragen lage-inkomensvoordeel
• Premiekortingen verdwijnen
• Premievrijstelling marginale arbeid verdwijnt
• Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunt
• AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar
• Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar
• Werkbonus vervalt
• Veranderingen risicopremiegroep grafische sector
• Veranderingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Aanvullingen op punt 1, 2 en 3 van deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2018 en de tarieven en percentages voor 2018 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. Die verschijnen in november en december 2017 en begin 2018. Als er een nieuwe uitgave verschijnt, leest u dat op onze website www.struikaccountants.nl .

U kunt de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ downloaden via Belastingdienst.nl.