Nieuwsgierig naar het handhavingsbeleid Wet DBA?

Het handhavingsbeleid Wet DBA is openbaar gemaakt naar aanleiding van een WOB-verzoek.

Het gaat om het beleid dat de Belastingdienst hanteert bij de handhaving van de Wet DBA in de implementatieperiode.

Het gaat om twee memo’s van 17 januari 2017:

‘Besluit Wob-verzoek over hoe de Wet DBA zich verhoudt tot de Wet inkomstenbelasting 2001’1/3

‘Bijlage 1 bij besluit Wob-verzoek over hoe de Wet DBA zich verhoudt tot de Wet inkomstenbelasting 2001’2/3

‘Bijlage 2 bij besluit Wob-verzoek over hoe de Wet DBA zich verhoudt tot de Wet inkomstenbelasting 2001’3/3

Vragen over de wet DBA? Neem contact met ons op!

Na 2017-08-17 07:00:11 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Nieuwsgierig naar het handhavingsbeleid Wet DBA? ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.