Nihilwaardering consumpties op de werkplek

Consumpties op de werkplek :

Onder consumpties vallen: koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Consumpties tijdens een receptie of personeelsfeest op de werkplek mag u ook op nihil waarderen.

Vormen de consumpties samen met andere consumpties een maaltijd? Dan is de regeling voor maaltijden van toepassing.

Consumptie verstrekken

Alleen voor consumpties die u verstrekt op de werkplek, geldt een nihilwaardering.

Consumptie vergoeden

Een vergoeding voor consumpties op de werkplek is loon voor de werknemer. U kunt deze vergoeding ook als eindheffingsloon aanwijzen. Deze komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte bent u 80% eindheffing verschuldigd.

Werkplek

Er is sprake van een werkplek als aan 2 voorwaarden is voldaan:

  1. De werknemer verricht arbeid op de werkplek. Het begrip ‘werkplek’ wordt heel ruim opgevat. Ook de parkeerplaats en parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen onder het begrip werkplek.
  2. U bent verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de werkplek. Dit kan blijken uit een arboplan of uit een risico-inventarisatie en- evaluatie die u op grond van de Arbowet moet maken.

Werkruimte thuis

De werkruimte thuis is alleen een werkplek als u en uw werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de woning heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
  2. U heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen u over de ruimte beschikt.
  3. De werknemer werkt in die ruimte.

Alleen als aan bovenstaande 3 voorwaarden is voldaan, geldt de nihilwaardering ook voor de consumpties op de thuiswerkwerkplek.