No-deal Brexit: gevolgen voor inkomsten- en loonbelasting

Verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU in 2019 met een no deal-Brexit? Dit heeft zowel gevolgen voor de inkomstenbelasting als de loonbelasting.

Inkomstenbelasting
Woont u in het VK en voldoet u aan de voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen voor de inkomstenbelasting als inwoners van Nederland.

U voldoet niet meer aan de juiste voorwaarden als het VK de EU verlaat. Tot 31 december 2019 geldt een overgangsregeling en verandert nog niets. Vanaf 2020 heeft u geen recht meer op een aantal aftrekposten, zoals uitgaven voor bijvoorbeeld alimentatie, zorg en giften, en de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning in het VK.

U heeft vanaf dat moment ook geen recht meer op het belastingdeel van zijn heffingskortingen. Als u in Nederland sociaal bent verzekerd, krijgt u nog wel het premiedeel van zijn heffingskortingen.

Loonbelasting
De belangrijkste gevolgen voor de loonbelasting zijn:

  1. Verblijfsvergunning en werkvergunning
    Werknemers uit het VK krijgen in maart 2019 een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze brief geldt tot 1 juli 2020 als een tijdelijke werk- en verblijfsvergunning. Daarna heeft de werknemer een nieuwe werk- en verblijfsvergunning nodig.
  2. Belastingdeel van de arbeidskorting
    Een werknemer uit het VK heeft vanaf 1 januari 2020 geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting.
  3. Pensioenregeling uit het VKPremies die een werknemer betaalt voor een pensioenregeling uit het VK mogen tot en met 31 december 2019 in mindering worden gebracht op het brutoloon.
  4. Afdrachtverminderingen
    De afdrachtvermindering zeevaart werknemers uit het VK is vanaf 1 januari 2020 10%. Tot en met 31 december 2019 is dit 40%.

Belastingverdrag met het VK
Het belastingverdrag met het VK dat regelt welk land belasting mag heffen, verandert niet. Na Brexit geldt het verdrag voor beide belastingmiddelen nog steeds.

Meer weten?
Misschien gaat er door Brexit nog meer veranderen voor u. Kijk op www.belastingdienst.nl/brexit hoe het zit.