Nog in 2017 btw terugvragen voor in 2012 aangeschafte zonnepanelen

Hebt u 2012 zonnepanelen aangeschaft waarvoor nog geen btw is teruggevraagd? Vraag deze btw terug door het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in te vullen en naar de Belastingdienst te sturen. Dit formulier moet uiterlijk 31 december 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Daarna stuurt de Belastingdienst een aangiftebiljet 2012 voor de omzetbelasting (btw). In de aangifte vraagt u om teruggaaf van de btw. De Belastingdienst kan vragen om facturen uit 2012 te overleggen.

Lees meer bij Eigenaren van zonnepanelen.

Of ga direct naar het Formulier Opgaaf zonnepaneelhouders.

De termijn waarover u btw mag terugvragen voor zonnepanelen is ruimer geworden na een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017.