Nog twee weken tijd voor vrijwillige correctie btw-aangifte

Op 5 maart j.l. stond een bericht op onze website over de mogelijke fiscale gevolgen bij het verhuren van nieuwbouwwoningen. Het betreft de mogelijkheid vrijwillig een gecorrigeerde aangifte omzetbelasting te doen. Dit kan nog tot 16 mei.

Na 31 mei 2015 zal de Belastingdienst de btw-aangifte extra controleren m.b.t. nieuwbouwwoningen die verhuurd zijn geweest en waarvoor in eerdere jaren de btw in vooraftrek is gebracht. De Belastingdienst heeft in samenwerking met de koepelorganisaties (Neprom, NVB, AFNL en Bouwend Nederland) geadviseerd om, in voorkomende gevallen, een suppletie in te dienen.

Als u voor 16 mei de correctie indient, voorkomt u dat de Belastingdienst na de controle hogere boetes oplegt.