Nog verrekenbare verliezen mogelijk onjuist in aanslag Vpb

Heeft u een definitieve aanslag vennootschapsbelasting ontvangen met als datum 24 maart 2018? Dan staat daar mogelijk een fout in. Het gaat om een verkeerd bedrag bij nog verrekenbare verliezen.

De opgelegde aanslag is wel juist. Alleen het bedrag van de nog verrekenbare verliezen klopt niet.

De Belastingdienst stuurt zo snel mogelijk een brief met daarin het juiste bedrag.

U hoeft verder niets te doen.