Nota premievaststelling sectorfondsen 2018 beschikbaar op uwv.nl

Op uwv.nl is de Nota Premievaststelling Sectorfondsen 2018 gepubliceerd. De nota beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2018. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector het eerste half jaar van de WW-lasten en een klein gedeelte van de Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers.

De systematiek voor deze premievaststelling is grotendeels vastgelegd in de regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv).

Nieuw in de nota zijn de tabellen die zijn uitgebreid van standaard 3 naar 5 jaar. Zo ontstaat een meerjarig overzicht van 2014 t/m 2018. Ook gaat de nota onder andere in op de voor sommige sectoren opvallende ontwikkeling in uitkeringslasten in 2017.

U vindt de Nota premievaststelling sectorfondsen 2018 op uwv.nl