NOW 2.0: aanvragen kan vanaf 6 juli 2020

De aanvraagtermijn voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)1.0 is op 5 juni 2020 verlopen. Vanaf 6 juli 2020 kunt u NOW 2.0 aanvragen. Hiermee vraagt u een tegemoetkoming in de loonkosten aan over de periode juni tot en met september 2020.
 
U kunt nog geen aanvraag indienen voor NOW 2.0 die geldt vanaf 1 juni. Dit kan pas vanaf 6 juli 2020. Ook kunt u dan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020.
 
Op rijksoverheid.nl leest u hoe de aanvraag in zijn werk gaat en welke gegevens u bij de hand moet houden. Ook vindt u een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.
 
Aanvraag voorschot
UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken na aanvraag, de eerste termijn van het voorschot te betalen. Uw aanvraag moet dan wel volledig zijn. U ontvangt in die periode ook een bevestiging dat u de subsidie krijgt (de subsidiebeschikking).
 
Meer informatie
Alle informatie over NOW 1.0 en NOW 2.0 leest u op uwv.nl.