NOW3: algemene informatie en voorwaarden

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is per 1 oktober verlengd en heet nu NOW3. Verwacht u per 1 oktober 2020 tenminste 20% omzetverlies? Dan kunt u bij het UWV een tegemoetkoming voor 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
 
NOW is vanaf 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. NOW3 kent 3 tijdvakken:
  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
  • NOW3.2: van 1 januari 2021 tot 1 april 2021
  • NOW3.3: van 1 april 2021 tot 1 juli 2021
Voor elk tijdvak kunt u besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als u geen aanspraak heeft gemaakt op NOW1 of NOW2, kunt u gebruikmaken van NOW3. In de periode 16 november tot en met 13 december 2020 kunt u NOW3.1 aanvragen. Deze voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021.
 
Omzetverlies
Het omzetverlies voor deze NOW3 wordt vastgesteld over een tijdvak van 3 maanden en start
1 oktober, 1 november of 1 december 2020. En daarbij volgt de regeling de systematiek van de NOW1en NOW2. Vanaf het 2e tijdvak – vanaf 1 januari 2021 – moet het omzetverlies ten minste 30% per tijdvak zijn.
 
Tegemoetkoming loonkosten
De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Zij kunnen bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers doorbetalen die een vast of een flexibel contract hebben.
 
Meer informatie
Lees meer over NOW3 op rijksoverheid.nl.
Na 2020-10-26 06:00:00 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( NOW3: algemene informatie en voorwaarden ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.