Onbelaste vergoeding omhoog bij kleine werkgevers

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot EUR 2.000 hogere onbelaste vergoedingen verstrekken aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op een wijze waardoor kleine werkgevers relatief het meeste voordeel genieten.

Thans kunnen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen verstrekken die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste EUR 400.000 van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van EUR 400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie EUR 6.800 onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van EUR  4.800 nu. Voor het bedrag boven EUR 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.