Onderzoek FIOD door niet voldoen aan inlichtingenplicht

De FIOD heeft op 21 maart in Hoofddorp drie panden doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een vennootschap en haar directeur. Het vermoeden bestaat dat de vennootschap en de directeur niet hebben voldaan aan hun inlichtingenplicht naar de Belastingdienst.   

De Belastingdienst doet onderzoek naar een internationale constructie waarbij mogelijk vermogen in het buitenland gestald is. De verdenking bestaat dat de vennootschap en de directeur niet voldoende en onjuiste gegevens en inlichtingen hebben verstrekt nadat de Belastingdienst daar om vroeg. De FIOD doorzocht het adres van de vennootschap, de woning van de directeur en de woning van de boekhouder. 

Inlichtingen verstrekken verplicht
De Belastingdienst kan om informatie vragen bij  onderzoek naar de belastingplicht van personen en vennootschappen. Die zijn verplicht mee te werken aan onderzoek door volledige en juiste informatie te verstrekken. Dit geldt ook als nog niet vaststaat of een persoon of vennootschap daadwerkelijk belastingplichtig is in Nederland. 

Administratieplichtigen, waaronder vennootschappen, zijn ook verplicht gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing van anderen van belang kunnen zijn.

Het niet voldoen aan deze verplichting is strafbaar gesteld. Het ontbreken van gegevens en inlichtingen bemoeilijkt het onderzoek van de Belastingdienst. Dit geldt vooral bij constructies met buitenlandse vennootschappen en/of buitenlandse vermogens. Daarom pakt de Belastingdienst het niet nakomen van de inlichtingenverplichting aan.

Vragen over de inlichtingenplicht? Neem contact met ons op!