Onjuiste loonadministratie leidt tot naheffingsaanslagen loonheffingen

De loonadministratie van een schoonmaakbedrijf is niet compleet. Van vrijwel alle werknemers ontbreken een kopie van het identiteitsbewijs en de werknemersgegevens. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de naheffingsaanslagen loonheffingen terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd.
 
Een ondernemer is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Er is sprake van valsheid in geschrifte. Met de in beslag genomen administratie stelt de inspecteur een boekenonderzoek in. Hij stelt vast dat het merendeel van de personeelsleden niet in de loonadministratie voorkomt. Ook zijn bij andere werknemers de gegevens niet volledig. De inspecteur bruteert de netto uitbetaalde lonen en past het anoniementarief toe.

De rechtbank is van mening dat de ondernemer niet aannemelijk maakt dat de verschuldigde belasting al betaald is via de aangiften inkomstenbelasting van de werknemers.

Verder is de rechtbank van oordeel dat sprake is van gebreken in de aangiften die ertoe leiden dat de volgens de aangiften verschuldigde belasting aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting. De naheffingsaanslagen zijn gebaseerd op een redelijke schatting, aldus Rechtbank Noord-Holland.

Rechtbank Noord Holland: ECLI:NL:RBNHO:2017:4915