online borrel en de werkkostenregeling

De online borrel is een nieuw fenomeen. Werknemers krijgen een borrelpakket met hapjes en drankjes thuisgestuurd en via een online tool vindt de borrel plaats. In deze bijdrage leest u wat de gevolgen voor de werkkostenregeling zijn.
 
Het borrelpakket is loon in natura voor werknemers. Als de werkgever het borrelpakket aanwijst als eindheffingsloon, valt het onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.
 
Het borrelpakket valt niet onder een gerichte vrijstelling. Ook is geen nihilwaardering van toepassing.
 
Nihilwaardering
De nihilwaardering voor consumpties op de werkplek is niet van toepassing op het borrelpakket dat de werknemer thuis nuttigt. De werkplek thuis voldoet namelijk niet aan het begrip werkplek. Hierop geldt 1 uitzondering.
 
Werkplek
De werkruimte thuis is alleen een werkplek als werkgever en werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de woning heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
  • De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.
  • De werknemer werkt in die ruimte.
Als aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan, is de werkruimte thuis een werkplek voor de werknemer. Er geldt dan een nihilwaardering voor het borrelpakket.
 
Verzendkosten borrelpakket
De verzendkosten van het borrelpakket zijn onderdeel van de waarde van het pakket.
De waarde van het borrelpakket inclusief verzendkosten komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon.
 
Voorbeeld
Een werkgever verzendt een borrelpakket naar zijn werknemers. De kosten per pakket zijn € 15 en de verzendkosten zijn € 2.
 
Het loon in natura per werknemer bedraagt € 17. De werkgever kan dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Er komt dan een bedrag van € 17 ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering voor het borrelpakket.