Online wijzigen bedrijfsgegevens UWV nu mogelijk

Vanaf 1 april 2022 kunt u een nieuw rekeningnummer en postadres online doorgeven. U doet dat via de nieuwe dienst ‘Wijzigen bedrijfsgegevens’ op het werkgeversportaal van UWV.

Voor het gebruik van deze nieuwe dienst hebt u eHerkenning nodig.

Heeft u zelf geen eHerkenning? Dan kan u een ketenmachtiging via uw adviseur aanvragen. Hiervoor hoeft u dan zelf geen eHerkenning aan te vragen. Een leverancier van eHerkenning kan u informeren naar de mogelijkheden.

Meer informatie

Meer informatie over eHerkenning leest u op uwv.nl.

Na 2022-05-02 07:00:40 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Online wijzigen bedrijfsgegevens UWV nu mogelijk ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.