Onterechte herinnering of aanmaning aangifte erfbelasting 2017

Het kan zijn dat u een herinnering of aanmaning met datum 1 augustus 2019 heeft ontvangen om aangifte erfbelasting 2017 te doen. Als u al aangifte erfbelasting 2017 al hebt gedaan, dan heeft de Belastingdienst deze herinnering of aanmaning ten onrechte gestuurd.

U kunt de brief met de herinnering of aanmaning als niet verzonden beschouwen. U hoeft de aangifte niet opnieuw in te dienen.

De Belastingdienst stuurt een excuusbrief en verwijdert de herinnering of aanmaning uit de systemen.

Na 2019-08-22 07:00:18 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Onterechte herinnering of aanmaning aangifte erfbelasting 2017 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.