Onterechte herinnering of aanmaning aangifte erfbelasting 2017

Het kan zijn dat u een herinnering of aanmaning met datum 1 augustus 2019 heeft ontvangen om aangifte erfbelasting 2017 te doen. Als u al aangifte erfbelasting 2017 al hebt gedaan, dan heeft de Belastingdienst deze herinnering of aanmaning ten onrechte gestuurd.

U kunt de brief met de herinnering of aanmaning als niet verzonden beschouwen. U hoeft de aangifte niet opnieuw in te dienen.

De Belastingdienst stuurt een excuusbrief en verwijdert de herinnering of aanmaning uit de systemen.