Ontslagaanvraag nu volledig digitaal in te dienen

Werkgevers kunnen op uvw.nl vanaf nu (januari 2017) een ontslagaanvraag geheel digitaal indienen. Hiervoor stelt UWV 3 digitale formulieren beschikbaar.

Ontslagaanvraag

Naast de formulieren ‘Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen’ deel A en B, is nu ook formulier deel C digitaal beschikbaar.

Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Deel A en C vult u maar 1 keer per aanvraag in. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren via het werkgeversportaal van UWV.

LET OP: Heeft u een eenmanszaak met personeel? Dan kunt u de ontslagaanvraag niet uploaden via het werkgeversportaal. U kunt de ontslagaanvraag en verplichte bijlagen per post opsturen naar Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Een lijst met adressen vindt u op uwv.nl.

Meer informatie
U vindt de digitale formulieren op uwv.nl. Hier leest u ook meer informatie over de formulieren.