Ontslagvergoeding behoort tot grondslag voor crisisheffing

Een ontslagvergoeding behoort tot de grondslag voor de crisisheffing. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de ontslagvergoeding alleen uit loonbestanddelen bestaat die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vormen.

Een BV betaalt in 2012 een ontslagvergoeding uit aan haar voormalige directeur. De vergoeding bestaat uit verschillende loonbestanddelen, waaronder een SAR-uitkering, premie aanvullende pensioenregeling, een toegezegde bonus over 2008 en niet opgenomen vakantiedagen. De inspecteur legt aan de BV een naheffingsaanslag loonheffingen 2013 op waarbij de ontslagvergoeding is belast met de crisisheffing.

De rechtbank oordeelt dat bovengenoemde loonbestanddelen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vormen. De ontslagvergoeding is ook in 2012 genoten. De ontslagvergoeding behoort daarom tot de grondslag voor de crisisheffing.

Rechtbank Den Haag, 7 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14226