Ontslagvergoeding behoort volledig tot belastbaar loon

Den Haag – Het hof oordeelt dat de ontslagvergoeding geheel tot het belastbare loon behoort.

Mevrouw A diende haar IB-aangifte 2012 in. In die aangifte gaf zij het inkomen van stichting X niet aan. Het ging om een bedrag van € 5.268 waarop geen loonheffing was ingehouden. De inspecteur corrigeerde de aangifte. A stelt dat het gaat om een ontslagvergoeding en dat dit bedrag niet tot haar belastbare loon behoort. Als dat wel het geval is, dan moet de Belastingdienst de daarover verschuldigde belasting kwijtschelden. Zij kan immers, gelet op haar inkomenspositie (op bijstandsniveau), de te betalen belasting hierover niet opbrengen; zij wordt door de belastingheffing veel te zwaar getroffen.

Het hof oordeelt – net als de rechtbank – dat het bedrag terecht in de heffing was betrokken. Gesteld noch gebleken is dat de beëindigingsvergoeding (deels) betrekking heeft op een ander element dan te derven inkomsten (bijvoorbeeld immateriële schadevergoeding). Als A de te heffen belasting niet kan opbrengen, staat het haar vrij de ontvanger te vragen om een betalingsregeling of om (gedeeltelijke) kwijtschelding. De inspecteur is daartoe niet bevoegd.

Hof Den Haag, 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3026