Ontvangen vergoeding te hoog voor vrijwilligersregeling

De rechtbank oordeelt dat belanghebbende (B) in 2013 niet in aanmerking komt voor de vrijwilligersregeling. De totale vergoeding was hoger dan € 1.500.

B heeft vrijwilligerswerk verricht voor een gemeentelijke adviesraad. In 2013 ontvangt B vergoedingen voor het werk over 2012 en 2013. Samen zijn die hoger dan € 1.500.

B geeft in haar aangifte inkomstenbelasting 2013 geen vergoeding aan. Zij meent dat sprake is van een onbelaste vrijwilligersvergoeding. De inspecteur is van mening dat de totale ontvangen vergoeding voor vrijwilligerswerk in 2013 hoger is dan € 1.500. Omdat de vrijwilligersvergoeding hoger is dan € 1500, is de vergoeding belast.

De rechtbank volgt het standpunt van de inspecteur.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant ECLI:NL:RBZWB:2016:5419