Opbouw pensioenafspraken in eigen beheer vanaf 1 juli niet meer toegestaan

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) is begin maart aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet is op 27 maart gepubliceerd in het Staatsblad en treedt per 1 april 2017 in werking.

Gevolg van deze wet is dat het niet langer mogelijk is voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) om in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen. Uiterlijk 1 juli 2017 moeten bestaande regelingen ‘bevroren’ zijn.

Omzetten of afkopen
Daarnaast is het mogelijk om – gefaciliteerd – bestaande aanspraken om te zetten in een oudedagsverplichting óf af te kopen. Die faciliteiten bestaan met name uit het afstempelen van de pensioenvoorziening van commerciële naar fiscale waarde en de korting op de verschuldigde LH bij afkoop. Om toegang te krijgen tot deze faciliteiten moet de dga een informatieformulier invullen en insturen. Dit formulier met toelichting is beschikbaar op de website van de Belastingdienst. De dga die het formulier invult en instuurt, krijgt een ontvangstbevestiging.

Wanneer een dga kiest voor afkoop en de BV is nog niet opgenomen voor de loonheffingen, dan reikt de Belastingdienst eenmalig – geautomatiseerd – een aangifte loonheffingen uit over het tijdvak van afkoop.

Meer informatie
Neem vrijblijvend contact met ons op