Overgangsregeling afschaffing landbouwregeling en btw-percentages

Maakte u tot 1 januari 2018 gebruik van de landbouwregeling? En kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling? LTO Nederland en de Belastingdienst hebben afspraken gemaakt over bepaalde btw-percentages.

Het gaat om de percentages die u kunt gebruiken om de btw te bepalen over de voorraad dieren en voorraad agrarische producten. De afspraken zijn gemaakt om te voorkomen dat u zelf ingewikkelde berekeningen moet maken.

U vindt de percentages op lto.nl.

Meer informatie
Algemene informatie over de overgangsregeling vindt u bij: Overgangsregeling afschaffing landbouwregeling

Na 2018-05-03 07:00:35 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Overgangsregeling afschaffing landbouwregeling en btw-percentages ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.