Overzicht ondersteuning mkb’ers door Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid is een overzichtspagina geplaatst. Hierop staat hoe de Rijksoverheid (innovatieve) mkb’ers stimuleert. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie.

U vindt daar onder meer:

Het volledige overzicht vindt u op rijksoverheid.nl