Pakket Belastingplan 2016

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft op prinsjesdag 2015 – dinsdag 15 september 2015 – het Pakket Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van lagere lasten op arbeid. Een lastenverlichting van 5 miljard euro moet zorgen voor extra banen en een hogere economische groei. De structurele belastingverlaging komt ten goede aan zowel werknemers als werkgevers.

Het Belastingplan 2016 bevat ook enkele vereenvoudigingen. Het kabinet onderzoekt of verdere vereenvoudigingen mogelijk zijn voor de periode na 2016. Doel is om ieder jaar in het Belastingplan goede, beheerste stappen te zetten op weg naar een beter belastingstelsel.

Het Pakket Belastingplan 2016 bestaat dit jaar uit 5 wetsvoorstellen, waaronder het Belastingplan 2016 en de Wet Overige Fiscale maatregelen. Alle voorstellen zijn dit jaar beoordeeld op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid volgens de vernieuwde uitvoeringstoets. De toetsen zijn openbaar en ook aangeboden aan de Tweede Kamer.

In deze Notitie Belastingplan 2016 leest u meer over de belangrijkste wetsvoorstellen. U vindt alle Prinsjesdagstukken, waaronder het Belastingplan 2016, terug op Rijksoverheid.nl

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.