Panamapapers en Horizontaal Toezicht

Dagblad Trouw veronderstelt in een artikel van 22 april een verband tussen de Panama Papers en Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst. Van dit verband is geen sprake, meldt de Belastingdienst.

De veronderstelling dat de aangetroffen relaties tussen Panama Papers en bedrijven die onder Horizontaal Toezicht staan, strijdig zijn met het Horizontaal Toezicht is onjuist. Een relatie ontstaat namelijk ook als iemand werkzaam is bij een bedrijf dat onder Horizontaal Toezicht staat of aandeelhouder is. Ook kan het gaan om bijvoorbeeld familie van een directeur-aandeelhouder.

De 8 relaties die Dagblad Trouw noemt, betekenen niet zonder meer dat er afspraken uit de overeenkomst voor Horizontaal Toezicht geschonden zijn of dat fiscale informatie achtergehouden is.

Zorgvuldig handelen
Vanaf het allereerste begin is duidelijk geweest dat het onderzoek naar de Panama Papers een langdurig traject zou zijn waarin de Belastingdienst zorgvuldig handelt. Dit naar ervaring van eerdere ‘Leaks’.

Ook leerden eerdere Leaks dat het voorkomen in de database van Panama Papers of andere Leaks niet automatisch betekent dat er fiscaal onjuist is gehandeld. Of dat de Belastingdienst niet al eerder bekend was met de gevonden relatie.

De Belastingdienst spreekt Convenanten Horizontaal Toezicht af met bedrijven. Een gevonden relatie gaat vaak niet over het bedrijf zelf, maar over personen die betrokken zijn of waren bij het bedrijf, bijvoorbeeld ex-aandeelhouders.

Werkwijze Horizontaal Toezicht
Bij bedrijven die onder Horizontaal Toezicht staan, gaat de Belastingdienst niet alleen uit van informatie die het bedrijf aanlevert, maar blijft ook eigen informatie gebruiken en kritisch kijken naar het bedrijf. Als het bedrijf de afgesproken manier van werken binnen Horizontaal Toezicht schendt, int de Belastingdienst ook bij Horizontaal Toezicht de verschuldigde belasting en/of kan er strafrechtelijke vervolging worden ingesteld. Ook bekijkt men dan de gevolgen voor Horizontaal Toezicht. Dit kan ertoe leiden dat het Horizontaal Toezicht stopt en overgaat in klassiek toezicht.

Bron: Belastingdienst

Meer weten over Horizontaal toezicht?