Per auto van de zaak rijgedrag aantonen

BV X stelt een BMW en 2 Audi’s ter beschikking aan zijn DGA. Voor de BMW past BV X de bijtelling voor privégebruik auto toe. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat BV X ook voor de Audi’s de bijtelling voor privégebruik auto moet toepassen. Afgelopen maand verklaarde de Hoge Raad het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk.

Na een boekenonderzoek neemt de inspecteur het standpunt in dat met alle auto’s jaarlijks meer dan 500 kilometer privé is gereden. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op.

De DGA stelt dat alleen de BMW voor privéritten werd gebruikt.

Het hof oordeelt dat de kilometeradministratie voor de Audi’s gebaseerd is op geschatte afstanden of op met de routeplanner berekende afstanden. De kilometeradministratie is niet gebaseerd op primaire gegevens zoals de kilometerstanden. Ook kloppen de op de tankbonnen genoteerde kilometerstanden niet met de kilometeradministratie en zit er teveel variatie in het brandstofverbruik. De naheffingsaanslag is daarom terecht opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2016:1160
Hoge Raad ECLI:NL:HR:2016:2862