Pleegkind en ouder niet langer verplicht fiscaal partner

Vanaf 1 januari 2018 hebben pleegkinderen en hun verzorgende ouders de keuze om niet langer elkaars fiscaal partner te zijn. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Op dit moment zijn pleegkinderen na hun 18e verjaardag automatisch fiscaal partner met hun verzorgende ouder, in het geval dat:

  • de ouder geen partner heeft én
  • er een minderjarig eigen kind op hetzelfde adres staat ingeschreven

Verzoek indienen
De verzorgende ouder én het pleegkind dienen dit verzoek gezamenlijk in bij de Belastingdienst.

Door deze wijziging wordt de situatie van pleegkinderen gelijk aan die van andere kinderen binnen het gezin.