Premiekorting scholingsbelemmerden met terugwerkende kracht verminderd

Heeft scholingsbelemmerde werknemers in dienst hebben die niet tot de doelgroep banenafspraak behoren? Vanaf 1 januari 2017 is de premiekorting voor deze werknemer verlaagd van maximaal € 7.000 per jaar naar maximaal € 2.000 per jaar.

Scholingsbelemmerden

Voor scholingsbelemmerde werknemers die wel tot de doelgroep banenafspraak behoren – en dus niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen – was de premiekorting al maximaal € 2.000 per jaar. Met ingang vanaf 1 januari 2017 is de premiekorting van deze 2 doelgroepen gelijkgetrokken.

Let op! De verlaging van de premiekorting geldt ook voor scholingsbelemmerden die vóór 2017 in dienst zijn genomen. Als in 2017 voor deze werknemers een te hoge premiekorting is toegepast, moet dit worden gecorrigeerd.

Vragen over premiekorting?