Premiekorting voor werkgevers

Neemt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? Dan heeft hij recht op een tijdelijke korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de subsidiecalculator van het UWV en de Belastingdienst kunt u berekenen op hoeveel subsidie recht bestaat als bepaalde werknemers in dienst worden genomen. Meer informatie over de voorwaarden en hoe u deze subsidie kunt aanvragen leest u hier. Vragen? Neem contact met ons op.

Na 2015-11-30 11:16:26 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Premiekorting voor werkgevers ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.