De rechtbank oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft afgegeven.

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft afgegeven. De restauranthouder maakte onder meer niet aannemelijk dat systeemfouten en storingen in het kassasysteem de oorzaken waren voor het ontbreken van detailbescheiden. 

B exploiteerde in 2012 en 2013 een Aziatisch restaurant en hanteerde daarbij het all-you-can-eat concept. Binnen zijn gekozen formule kan drank op rekening worden besteld, maar is het ook mogelijk de drankrekening tegen een vast bedrag af te kopen. Hij maakte gebruik van een afrekensysteem CSI POS. In 2012 hebben zich in het kassasysteem diverse storingen voorgedaan waardoor detailbescheiden over diverse perioden ontbraken. B betaalde de lonen van zijn personeel contant uit. Er werd niet vastgelegd op welke datum, welke bedragen aan welke werknemer werden uitbetaald. De werkroosters bewaarde hij niet. Bij een boekenonderzoek constateerde de inspecteur diverse gebreken op het gebied van de administratie- en bewaarplicht. Hij gaf daarom aan B een informatiebeschikking (art. 52a AWR) af voor de vennootschapsbelasting, de loonheffing en de omzetbelasting.

In geschil is of de inspecteur de informatiebeschikking terecht heeft afgegeven. Het geschil spitst zich toe op de vraag of B voldaan heeft aan de administratie- en bewaarplicht.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. B geeft onvoldoende verklaringen voor het verdwijnen van betaalrecords en betaal- en bestelregels uit het kassasysteem die het gevolg zouden zijn van een systeemfout en andere storingen. Wat die storingen of systeemfout precies inhouden heeft B echter niet geconcretiseerd. Ook zijn geen stukken overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat er weliswaar lege regels in het systeem voorkomen, maar dat daar ook nooit informatie in heeft gestaan. Evenmin heeft B, tegenover de stelling van de inspecteur dat de storingen in het kassasysteem in 2013 reeds verholpen waren, aannemelijk gemaakt dat het kassasysteem in 2013 nog altijd te kampen had met storingen. Verder is het enkel bijhouden van loonstroken onvoldoende nu de lonen contant werden uitbetaald. De juistheid van de afgedragen loonbelasting kan dan niet worden gecontroleerd. De werkroosters vormen in dat kader een essentieel onderdeel van de loonadministratie.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 maart 2016, nr. 15/5769