Rechten bij een onvoorspelbaar werkpatroon

Heeft uw werknemers die een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon hebben? De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zorgt dat deze werknemers meer duidelijkheid krijgen over wanneer ze moeten werken.

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers voor werknemers met een oproepcontract of een onvoorspelbaar werkpatroon vastleggen op welke dagen en tijdstippen ze verplicht zijn te werken.

Geheel of grotendeels onvoorspelbaar

Er is sprake van een grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon als de werkgever in overwegende mate direct of indirect de tijdstippen bepaalt waarop het werk moet worden verricht. In tegenstelling tot een oproepovereenkomst kan bij deze contracten wel sprake zijn van een vast overeengekomen arbeidsduur en een vast loon, maar is niet vooraf vastgesteld op welke momenten de werknemer moet werken.

Regels voor arbeidsovereenkomst met geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon

Werknemers met een contract dat niet voldoet aan de voorwaarden die de huidige wet stelt aan een oproepovereenkomst, maar waarin wel sprake is van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon, krijgen nu meer bescherming. Deze werknemers krijgen meer inzicht over de te werken dagen en tijdstippen.

Voor deze contracten geldt met ingang van 1 augustus 2022 het volgende:

  • de werkgever dient referentiedagen vast te leggen
    Dit zijn de dagen en tijdstippen waarop de werkgever de werknemer kan verplichten te komen werken.
  • als de werknemer buiten deze dagen wordt ingedeeld, is de werknemer niet verplicht te komen werken
  • de werknemer moet bovendien, net als nu al bij de oproepovereenkomst, minimaal 4 dagen van tevoren helderheid te hebben over de dagen en tijdstippen waarop dient te worden gewerkt
  • als de werknemer binnen de 4 dagen wordt afgezegd, heeft de werknemer alsnog recht op loon

Hier geldt hetzelfde als bij een oproepovereenkomst.

Verhouding met oproepcontract

De huidige wet biedt al bescherming voor werknemers met een oproepcontract. Van een oproepcontract is sprake als de werknemer alleen werkt wanneer hij opgeroepen wordt door zijn werkgever. Het loon van de werknemer is afhankelijk van het aantal uren waarvoor de werknemer wordt opgeroepen.

Voor deze contracten geldt met ingang van 1 augustus 2022 het volgende:

  • de bestaande bescherming blijft ongewijzigd
  • in aanvulling daarop moet de werkgever referentiedagen vast te leggen

Dit zijn de dagen en tijdstippen waarop de werkgever de werknemer kan verplichten te komen werken.