Rechtsherstel box 3 massale bezwaren en niet onherroepelijke aanslagen bekend

Op donderdag 28 april 2022 is de kamerbrief over rechtsherstel box 3 verzonden naar de Tweede Kamer. Het kabinet heeft een besluit genomen over het plan voor rechtsherstel box 3.

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus 2022 automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’.

Geld terug

Het kabinet maakt bekend dat voornamelijk mensen met spaargeld na het herstel geld terugkrijgen. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 over onder andere 2020 en 2021. Belastingplichtigen hoeven geen actie te ondernemen om het rechtsherstel te ontvangen. Zij krijgen automatisch geld terug voor de uiterlijke datum van 4 augustus.

(Nog) geen rechtsherstel voor niet (tijdige) bezwaarmakers

Voor belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar maakten, volgt (nog) geen rechtsherstel. De staatssecretaris wil hiervoor eerst het oordeel van de Hoge Raad in een box 3-procedure afwachten. Op 24 maart 2022 nam advocaat-generaal Niessen een nadere conclusie in deze procedure. Het arrest van de Hoge Raad wordt in het najaar van 2022 verwacht. Daarna beslist het kabinet of ook aan deze doelgroep rechtsherstel geboden wordt. Dit besluit wordt ruim voor het einde van 2022 genomen. Het is niet nodig om nu al een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de beslissing van het kabinet, kunnen na die beslissing nog een verzoek om ambtshalve vermindering indienen. Voor het belastingjaar 2017 verloopt de vijf jaarstermijn op 31 december 2022.

Na 2022-04-29 07:00:32 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Rechtsherstel box 3 massale bezwaren en niet onherroepelijke aanslagen bekend ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.