Rekenhulp berekening NOW beschikbaar

Op de internetsite van UWV vindt u een rekenhulp ‘Simulatie NOW’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 
Deze rekenhulp kunt u gebruiken voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW. De berekening van de 2 aanvraagperiodes verschilt van elkaar. Daarom kunt u in de rekenhulp voor beide aanvraagperiodes apart bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen.