Rekenregels juli 2021 zijn beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 juli 2021.
 
De rekenregels geven u inzicht in de gevolgen van de aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.
 
Ook eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen zijn opgenomen in dit document.
 
U vindt de rekenregels en bijlagen op rijksoverheid.nl.