Rekenregels per 1 juli 2019

Op de internetsite van Rijksoverheid vindt u de rekenregels die gelden vanaf 1 juli 2019.
 
In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen staan in dit document.
 
U vindt de rekenregels met bijlagen op rijksoverheid.nl.