Rekenregels per 1 juli 2019

Op de internetsite van Rijksoverheid vindt u de rekenregels die gelden vanaf 1 juli 2019.
 
In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen staan in dit document.
 
U vindt de rekenregels met bijlagen op rijksoverheid.nl.
Na 2019-07-02 07:00:38 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Rekenregels per 1 juli 2019 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.