‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne’ verlengd en aangepast

De ‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne’ is verlengd tot 4 maart 2024. Verder is deze aangepast voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne en die niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Vanaf 4 maart 2023 hebben deze vluchtelingen een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken.

Hieronder leest u wat de gevolgen zijn voor een Oekraïense vluchteling die in Nederland wil werken.

Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne

Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne en die dus niet de Oekraïense nationaliteit hebben, vallen niet meer onder de ‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming’ vanaf 4 maart 2023. Voor hen gelden dan de regels voor asielzoekers voor toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt als zij de asielprocedure in Nederland willen doorlopen.

Vluchtelingen met Oekraïense nationaliteit

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit ontvangen van de IND een verlengingsbrief. Deze is na 4 maart 2023 geldig in combinatie met de sticker of het pasje dat ze al hebben. Zij kunnen hiermee blijven werken in Nederland.

Vluchtelingen die geen Oekraïense nationaliteit hebben

Vluchtelingen die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, maar na 4 maart 2023 nog onder de richtlijn vallen, hebben een nieuw O-document nodig om in Nederland te werken.

Meer informatie op rijksoverheid.nl