Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft 2 documenten gepubliceerd over de inrichtingseisen van een bestelauto die naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De publicatie volgt na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek).

De documenten gaan in op de interne richtlijnen die de Belastingdienst hanteert bij de beoordeling van de inrichtingseisen van zakelijke bestelauto’s.

Het eerste document is een memo van mei 2016. Het tweede document is een uitgebreidere versie van dit memo.

Lees het besluit WOB-verzoek. In het besluit vindt u de documenten.