Rijnvarenden tegemoetkoming

Rijnvarenden tegemoetkoming

Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies volksverzekeringen hebben betaald, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.

Als u voldoet aan alle volgende voorwaarden, heeft u recht op de tegemoetkoming voor Rijnvarenden:

  • U heeft tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 in Nederland premies volksverzekeringen betaald.
  • De werkgever in een Rijnoeverstaat heeft tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 premies volksverzekeringen ingehouden op het loon .
  • U heeft in Nederland geen recht op teruggaaf van de ingehouden premies volksverzekeringen.
  • U kan in de Rijnoeverstaat de ingehouden premies niet meer terugvragen, omdat de termijn waarin dat kon verstreken is.
  • U aanslagen over de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 staan op 30 juni 2022 onherroepelijk vast.

Let op!

Het gaat vaak om werknemers die in loondienst hebben gewerkt bij een Luxemburgse werkgever. Als de Rijnvarende overleden is, kunnen de nabestaanden de tegemoetkoming aanvragen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming is gelijk aan het totaalbedrag van de premies die de werkgever van u tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 op uw loon heeft ingehouden. De tegemoetkoming is maximaal gelijk aan het totaalbedrag van de premies volksverzekeringen dat u in die periode in Nederland heeft betaald.

Tot wanneer kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming tot uiterlijk 30 juni 2022 bij de Belastingdienst aanvragen.