RVO.nl opent eLoket voor informatieplicht energiebesparing

Voor 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Zij kunnen de rapportages sinds 28 februari 2019 indienen via eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Om te controleren of uw bedrijf aan deze informatieplicht moet voldoen kunt u Stappenplan informatieplicht energiebesparing gebruiken.

Erkende Maatregelenlijsten
Uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Meer informatie
Kijk bij Informatieplicht bedrijven en instellingen op de internetsite van RVO.nl als u meer wilt weten over deze nieuwe regelgeving.

Bron: rvo.nl

Na 2019-03-19 07:00:25 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( RVO.nl opent eLoket voor informatieplicht energiebesparing ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.