Samenloop TVL en NOW

Hebt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd? Door een samenloop met de TVL kan het zijn dat u geen recht meer heeft op de NOW. U loopt dan het risico dat u de NOW moet terugbetalen.
 
Ondernemers die financiële problemen hebben als gevolg van de coronacrisis, kunnen gebruikmaken van diverse tegemoetkomingen. De TVL en NOW zijn 2 belangrijke regelingen. Maar u heeft niet in alle gevallen recht op beide subsidies.
 
Uitbreidingen TVL goedgekeurd
In totaal keurde de Europese Commissie 9 uitbreidingen van de TVL over het 1e kwartaal van 2021 goed. Zo verhoogde de Europese Commissie het subsidiepercentage naar 85%. Het bedrag van de minimale vaste lasten waar rekening mee gehouden wordt bij de aanvraag TVL, ging omlaag van
€ 3.000 naar € 1.500 per kwartaal. Dit is het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van de branche waarin u werkzaam bent (ook wel percentage vaste lasten genoemd). Door de verruimingen kunt u mogelijk alsnog in aanmerking komen voor TVL.
 
De TVL is daarnaast inmiddels ook toegankelijk voor grote bedrijven en bepaalde specifieke sectoren zoals de evenementensector, de detailhandel en land- en tuinbouw.
 
TVL telt mee als omzet voor NOW
De ontvangen TVL telt mee als omzet voor de NOW. Als gevolg van de uitbreidingen in de TVL, heeft u nu mogelijk geen recht meer op de NOW. U voorkomt dat u de loonkostensubsidie terug moet betalen door te beoordelen of u nog recht heeft op de NOW.
 
Stapsgewijs
Wanneer u door de verlaging van de vaste lasten alsnog in aanmerking komt voor de TVL en u al een aanvraag hebt ingediend, dan neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze nu zo snel mogelijk in behandeling. U hoeft dan niets te doen. RVO bereidt de uitbreidingen achter de schermen al geruime tijd voor en voert deze stap voor stap in.
 
Meer informatie
Op de internetsite van RVO leest u meer over de samenloop TVL en NOW. Een compleet overzicht met alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor TVL en een Adviestool vindt u ook op de internetsite.
Na 2021-05-24 07:00:43 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Samenloop TVL en NOW ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.